Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Cankurt OSGB, Dr. Resul KURT tarafından kurulduğu 2012 yılından buyana bir çok şirketin güvenilir çözüm ortağıdır.

  • İSG EĞİTİMLERİ
  • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİ
  • ACİL EYLEM PLANIN HAZIRLANMASI

Yeni kanuna göre işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Bu eğitimleri iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları verebilmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu madde 6 ya göre işletmeler iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi zorunludur. İSG uzmanın görevleri arasında; işçilere ve yöneticilere iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işçilerin kullanacağı kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi ve bunların zimmet tutanaklarının düzenlenmesi, İSG dosyasının hazırlanması vardır.

Patlama, yangın, sel, sabotaj, iş kazası vb olaylara acil durum denir. Doğal Afetler ya da öngörülmeyen olaylar nedeni ile oluşan acil durumlarda, sistemin kesintiye uğramasını engellemek, insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararı en aza indirmek için gerekli müdahalenin erken ve etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

REFERANSLAR

Star
Finansbank
Garanti Emeklilik
Denizbank