İş sağlığı ve güvenliği konularında verdiğimiz danışmalık hizmetleriyle, işyerlerinin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatlar çerçevesinde, işyerinde olması gereken her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini yerine getirerek, güvenli bir işyeri oluşmasını sağlıyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu madde 6 ya göre işletmeler iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi zorunludur. İSG uzmanın görevleri arasında; işçilere ve yöneticilere iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işçilerin kullanacağı kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi ve bunların zimmet tutanaklarının düzenlenmesi, İSG dosyasının hazırlanması vardır.

İSG EĞİTİMLERİ

Yeni kanuna göre işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Bu eğitimleri iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları verebilmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütüm koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmaktadır. Bu risklerin işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk analizi yapılır.

ACİL EYLEM PLANIN HAZIRLANMASI

Patlama, yangın, sel, sabotaj, iş kazası vb olaylara acil durum denir. Doğal Afetler ya da öngörülmeyen olaylar nedeni ile oluşan acil durumlarda, sistemin kesintiye uğramasını engellemek, insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararı en aza indirmek için gerekli müdahalenin erken ve etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşveren, çalışma ortamından, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. İşletmede gürültü ölçümü yapılarak gürültü haritasının çıkarılması ile aydınlatma ve toz ölçümü yapılarak önlem alınması gereken yerlerin belirlenmesini sağlar.
HİZMETLERİMİZ
REFERANSLARIMIZ
ŞİRKET HABERLERİ
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurdunuz mu?
 • Risk değerlendirmesi yaptınız mı?
 • İş güvenliği uzmanlarının çalışma süresi nasıl hesaplanacak?
 • Risk değerlendirmesinde püf noktaları
 • İş güvenliğinde risk değerlendirmesi ve dökümantasyon
 • İş güvenliği cezaları ne zaman başlayacak?
 • İş sağlığı ve güvenliğinde önerilerimiz var
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yenilikler
 • İş güvenliğinde risk değerlendirmesi neden önemli?
 • İş güvenliğinde kırılma noktası
 • İş güvenliğinde sorunlar çözülüyor?