Hizmetlerimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Cankurt OSGB, kurulduğu 2012 yılından bu yana birçok şirketin güvenilir çözüm ortağı ve İSG hizmet sağlayıcısıdır.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dokümanı, işyerinde meydana gelebilecek olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır. İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

Daha Fazla Oku
Acil Durum Planı

Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması diyoruz.

Daha Fazla Oku
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek,

Daha Fazla Oku
Risk Değerlendirme

Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve

Daha Fazla Oku
Yangın Güvenliği

Yangın hakkında genel bilgileri sunmak, yangın tehlike kaynaklarını belirlemek, yangının oluşturduğu maddi ve manevi kayıpları engellemek ve müdahale – tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir hazırlık, duyarlılık geliştirmek ve

Daha Fazla Oku

Cankurt OSGB Hakkında

İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir.

Doç. Dr. Resul KURT tarafından kurulan Cankurt İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ortak Sağlık Ve Güvenlik birimi 23/01/2013 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.