Hakkımızda

Cankurt OSGB

İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir.

Doç. Dr. Resul KURT tarafından kurulan Cankurt İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ortak Sağlık Ve Güvenlik birimi 23/01/2013 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.

Cankurt İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ortak Sağlık Ve Güvenlik Ticaret Limited Şirketi İstanbul Tekstilkent Merkez ile İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde faaliyet göstermektedir.

OSGB’ler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. OSGB’ler işyerlerinde her türlü kayıtları sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamakla yükümlüdürler. OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanları ve iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara taşınması için uzmanlaşmış personel ile en kaliteli ve güvenilir hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

Yukarıdaki tüm çalışma kuralları ve ilkeler, CANKURT OSGB olarak birincil çalışma kural ve amaçlarımızı oluşturur. Bu anlayıştan yola çıkarak sektörel farklılık gözetmeden, çözüm ortağınız olmak istiyoruz.

Şirketinizin yükümlü olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi için yasal yükümlülüklerini bilgilerinize sunarız. Önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insancıldır….

Saygılarımızla.

 

          Doç. Dr. Resul KURT

          Cankurt İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

          Ortak Sağlık Ve Güvenlik Ticaret Limited Şirketi