Resul Kurt Tüm Yazıları

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirme

Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuz hazırlanmasıdır. Bu amaçla işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar esnasında işyerleri bölümler halinde […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir. Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

Acil Durum Planı

ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLAR   Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması diyoruz.   Bu gibi durumlara hazırlıklı olmakla olmamak arasında ne yazık ki yaşamla ölüm gibi büyük farkların meydana gelebildiğini çok defa acı tecrübelerle […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dokümanı, işyerinde meydana gelebilecek olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır. İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek, Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek, Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak, İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek, Patlama […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği konularında verdiğimiz danışmalık hizmetleriyle, işyerlerinin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatlar çerçevesinde, işyerinde olması gereken her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini yerine getirerek, güvenli bir işyeri oluşmasını sağlıyoruz. Bu şartları yerine getirmek için görevlendirdiğimiz İş güvenliği uzmanları Danışmanlık hizmetleri kapsamımız; işyerinin İncelenmesi ve Durum Tespiti a.İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz

Şirketinizdeki Personele Uygun İş Güvenliği Eğitimleri Vermek İşyerine Özgü Risk Değerlendirmesi yapmak ve Alınması Gereken Önlemler Konusunda Hizmet Vermek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılarak şirketi mevzuat/uyglamalar konusunda yönlendirmek, Yıllık Çalışma Planı hazırlamak Eğitim Planı hazırlamak Acil Durum Planı hazırlamak Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak İç Yönetmelik hazırlamak İş İzni Prosedürü hazırlamak Çalışma talimatları hazırlamak […]

Yazar Kategori Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

İşverenlere, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları […]

Yazar Kategori Haberler

İşyerinizin Tehlike Sınıfını Biliyor musunuz?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi İşyerimiz Hangi Tehlike Sınıfında? 6331 sayılı Kanuna göre, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süresi, İşyerinize Hizmet Verebilecek İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıfı ve işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin belirlenmesinde tehlike sınıfı büyük bir önem taşımaktadır. İşyerinizin tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve […]

Yazar Kategori Haberler

İş güvenliği eğitimleri değişti

İşverenler dikkat! İş güvenliği eğitimleri değişti İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına işverenin önemli yükümlülükleri vardır. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programları yapmak, eğitim için gerekli yer tahsis ve araç tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir. Çalışanlara verilen eğitimleri mutlaka belgelendirilmelidir. Geçtiğimiz günlerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin […]

Yazar Kategori Makaleler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurdunuz mu?

Dr. Resul KURT   1981 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi””””nin Türkiye tarafından 7.1.2004 tarih ve 5038 sayılı Kanun””””la onaylanması kabul edilmiş ve aynı şekilde 1985 tarihli İş Sağlığı ve Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi””””nin de 7.1.2004 tarih ve 5039 sayılı Kanun””””la onaylanması uygun görülmüştür.   İş […]